Vodní hrad Lipý

vodnihradVodní hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století v údolí řeky Ploučnice. První písemná zmínka pochází z roku 1277, kdy se po hradě nazývá Čeněk z Lipé. Osudy hradu jsou úzce spjaty s historií města, které pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu Ronovců, Jindřich z Lipé. Ten pak roku 1319 prodává zdejší slibně se rozvíjející panství svým příbuzným Berkům z Dubé, kteří je mají v držení až do husitských válek. Na počátku 16. století byl hrad přestavěn na zámek. Po bitvě na Bílé hoře se stal majetkem Albrechta z Valdštejna, který však přesunul správu panství na Nový Zámek v Zahrádkách a hrad...
Číst více

Centrum textilního tisku

centrumtiskuCentrum textilního tisku se nachází v těsném sousedství vodního hradu. Je zde zřízena muzeální expozice, která návštěvníky seznamuje interaktivní formou s historií kartounkářství v České Lípě a možnostmi potiskování textilu. Každý návštěvník si zde může potiskování vlastnoručně vyzkoušet. 

 

 

 

 

...
Číst více
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

muzeumclVlastivědné muzeum a galerie se nachází v budově bývalého augustiniánského kláštera, který byl založen roku 1627 Albrechtem z Valdštejna.  Uprostřed klášterního ambitu vytvořili v roce 1698 augustiniáni poutní místo stavbou kaple Loreta, která náleží k 48 českým loretám, napodobeninám Svaté chýše nazaretské. Velká část jich zanikla a v severních Čechách zůstávají než rumburská a českolipská. Muzeum zde zahájilo svou činnosti po rekonstrukci v roce 1968. K vidění jsou specializované expozice, v přízemí cizokrajná zvířena, hmyz a geologie a v prvním patře regionální sbírky přírodovědné a historické. Galerie ...
Číst více

Náměstí T. G. Masaryka

namesticlNáměstí T. G. Masaryka

 Současný vzhled náměstí vychází z přestavby po ničivém požáru v roce 1820. Stavby ukrývají v podzemí gotické sklepy, zatímco v přízemních obchodních prostorách s typickou valenou klenbou protaženou až do zadních částí domů se setkáváme se zdivem renesančním. Některé dřívější krámy zvané kvelby si uchovaly svůj ráz až po dnešek. Českolipské náměstí náleží k těm, která zůstala uchráněna modernizačních zásahů, a tudíž můžeme u většiny domů obdivovat upravená průčelí, vesměs zachovávající dobový ráz. 

 

 

 


Číst více

Českolipské kostely

kostelpmKostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1706-1710 na severním okraji města při staré obchodní cestě do Žitavy podle návrhu neznámého stavitele vedle následně zbořeného kostela Panny Marie z roku 1381. Proslavený je oltář sv. Rozálie, tzv. morový oltář s obrazem burgundského umělce Jena Clauda Monota z roku 1713, kde je znázorněno panorama České Lípy v pozadí s vrchem Špičák v době moru r. 1680. V oblacích nad městem a umírajícími je vyobrazena sv. Rozálie k níž vztahují nešťastníci ruce k milosrdné přímluvě. Nad obrazem je znak města České Lípy.


Číst více

Městský park

parkMěstský park v České Lípě náleží svou polohou, rozlohou a kvalitou prostředí k nejlepším v severních Čechách. Park se rozprostírá na poměrně členité ploše a zaujímá skoro 10 ha. Spodní rovinná část je pojata jako anglický park s řadou okrasných prvků, kvetoucích keřů a exotických dřevin. Roste zde téměř 800 stromů a keřů v cca 80 druzích.

Park vznikl v roce 1875 z iniciativy Okrašlovacího spolku. Jeho členům záleželo na podstatném zlepšení kvality života ve městě, jehož prostředí bylo v první polovině 19. století silně zatíženo průmyslovým provozem. V roce 1879 vznikla v parku skalka zvaná ‚Císařské kameny‘ s více než padesáti uká...
Číst více

Kavárna Union

unionKavárna Union je honosná secesní třípatrová nárožní budova s mohutnou zvonovou střechou postavená v letech 1907 - 1909 podle architektonického návrhu českolipské projekční a stavební firmy John a Jisba. Průčelí obloukového nároží je bohatě vyzdobeno štukovým dekorem, pilastrovými útvary, tvarově náročnými okenními rámy, arkýři a průběžným balkónem. 

...
Číst více
Červený dům

cervenydumČervený dům je renesanční lovecký letohrádek zdobený psaníčkovými a obrazovými sgrafity s arkádami, který byl postaven roku 1583 Jetřichem Jiřím Berkou z Dubé. V současné době je v budově umístěno pracoviště muzea.

...
Číst více
Poklopový pohyblivý jez

jezPoklopový pohyblivý jez přes řeku Ploučnici je českolipskou technickou památkou. Byl postaven v roce 1910 podle konstrukce Ing. J. Záhorského.  Systém vyžadoval přemostění řeky lávkou, pod kterou byly na rámech zavěšeny poklopy, jejichž pohyb byl důmyslně vyřešen tím, že veškeré pohyby se děly ve směru vodního toku a jeho hladina a rychlost pohybu vody sama regulovala svým tlakem otevírání a sklápění.

...
Číst více
KD Crystal

crystalKD Crystal je zástupcem moderní architektury. Jedná se o multifunkční objekt v centru města, který navrhl architekt Jiří Suchomel s kolektivem. Stavba doplňuje a uzavírá klášterní zahradu patřící k Vlastivědnému muzeu a galerii. Stavba započala v roce 1975, otevření kulturního domu pak proběhlo v prosinci roku 1990. Budova je zapuštěna do terénního rozdílu mezi zahradou a údolní nivou Ploučnice. Šikmá jižní fasáda s funkcí vzduchového kolektoru sluneční energie, částečné zapuštění do země, dobré tepelně izolační provedení a možnost akumulace tepla v podloží budovy tvoří celkový koncept energetické úspornosti. Kromě dv...
Číst více

Veřejné akvárium

akvariumVeřejné akvárium se nachází v prvním patře OD Banco na náměstí Dr. E. Beneše. Pro návštěvníky všech věkových kategorií je zde připravena výstava „Vodní světy aneb Rybí zoo“, v níž mají možnost zhlédnout množství druhů tropických ryb a od odborného průvodce získat informace o životě ve vodním světě.

...
Číst více
Geocaching

geocache1Spoustu dobrodružství a zábavy, ale také trochu toho lámání si hlavy si pro příznivce geocachingu, ale nejen pro ně, připravilo českolipské městské informační centrum.  Ve spolupráci s českolipskou geodetickou firmou vytvořilo dva turistické okruhy – Za humny je poklad a Po stopách židovské kultury.

V rámci prvně jmenovaného okruhu projdou turisté zajímavé památky a místa České Lípy, jako např. vodní hrad a Vlastivědné muzeum a galerii. Druhá trasa byla zřízena u příležitosti výročí 70 let od pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide a od konce 2. světové války a vede místy, kde dosud stojí č...
Číst více

Photogallery

Headlines

We have launched a new website!

Contact

Redakce:
K Botiči 1453/6,  101 00 Praha 10
Tel./fax: +420 257 217 711

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.